Personal Training mit Timor Khalil

Fitness Boxen in Essen

Boxtraining im BKM FIGHT GYM in Essen

Boxtraining im BKM Fight Gym Essen


 

EM Kampf: Tiran Metz (BKM FIGHT GYM) VS Yousuf Kangül


 

 


 

 

WM Kampf: Goda Dailidaite VS Aarleta krausova


BKM EVENT Rostam Ibrahim VS Yesilat Berkta

2.BKM FIGHT NIGHT